Privacy verklaring

Ons website addres is: https://www.heerdeonderneemt.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
HeerdeOnderneemt.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van heerdeonderneemt.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan
heerdeonderneemt.nl verstrekt.

Heerdeonderneemt.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•Uw IP-adres
•Uw naam
•Uw adres
•Uw telefoonnummer
•Uw e-mailadres

WAAROM HEERDEONDERNEEMT.COM GEGEVENS NODIG HEEFT
Heerdeonderneemt.com verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan heerdeonderneemt.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG HEERDEONDERNEEMT.COM GEGEVENS BEWAART
heerdeonderneemt.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Heerdeonderneemt.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Heerdeonderneemt.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heerdeonderneemt.com  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Heerdeonderneemt.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief bijvoorbeeld de Adwords-advertenties van Heerdeonderneemt.com bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

Heerdeonderneemt.com – 2020
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Heerdeonderneemt.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Heerdeonderneemt.com heeft hier geen invloed op. Heerdeonderneemt.com heeft Google geen toestemming gegeven om via Heerdeonderneemt.com verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wwww.heerdeonderneemt.com/contact/  HeerdeOnderneemt zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Heerdeonderneemt.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Heerdeonderneemt.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heerdeonderneemt.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met www.heerdeonderneemt.com/contact/

—————————————————————————————————–